Džungle zrušena!

Některému z neopatrných řešitelů při jeho cestě chrámem začalo kručet v břiše. Rozhlédl se po místnosti, kde se právě nacházel, a zajásal. Uprostřed kříd na psaní, počítadel, knih s tajemnými názvy a dalšími pomůckami, které zde stavitelé dobrotivě zanechali pro nebohé návštěvníky, se nacházelo ptačí hnízdo s nakladenými vajíčky.

"Učiníme hladu přítrž!" rozhodl se a rychle shromáždil všechen obsah místnosti, jenž vypadal hořlavě, na jednu hromadu. Teď už zbývalo jen celou vatru zapálit, což však vypadalo jako problém. Prohledal si kapsy, ale nenašel ani zápalky, ani zapalovač, ani sadu pazourků.

A tu se mu najednou cosi samo objevilo v ruce. Byla to krabička s povědomým chrastivým obsahem. Vlastně, ona se tam jen tak nezjevila – do ruky ji účastníkovi nepozorovaně vložil skřítek, takový malý pidižvík, který ho celou dobu pozoroval z tmavého kouta.

Kdyby si řešitel všiml jeho škodolibého výrazu ve tváři, tak by asi váhal s tím, co hned další moment udělal. Zapálil hromadu a spokojeně pozoroval stoupající kouř.

Plameny si postupně pochutnávaly na tom, co jim bylo předloženo, a najednou se dotkly země. Avšak místo toho, aby s nezájmem zase odtáhly pryč... si začaly pochutnávat na podlaze! Až teď si náš člověk všiml, že podlaha chrámu, dosud zanesená prachem, je potažená nějakou divnou nažloutlou věcí. Vypadalo to jako lino...

Ještě než si stačil tohle všechno uvědomit, byla skoro celá místnost v ohni. Nebyl čas na záchranu ničeho jiného než sám sebe. Zděšeně vyrazil na útěk bláznivým labyrintem. I když si pamatoval svou cestu ven, v panice několikrát zabloudil a viděl, jak rychle oheň postupuje.

Nakonec se přece jen dostal ven živý. Vyčerpaně se opřel o strom a chvíli sledoval, jak celou budovu pohlcují plameny.


Od září 2015 je programátorská džungle zrušena. Doufáme, že jste si ji užili. Úlohy z džungle teď postupně přesouváme do kurzů KSP.

Archivovali jsme žebříček Džungle.