←→↑

A ještě vám povím, jak jsem spadl do bažiny

A ještě vám povím, jak jsem spadl do bažiny