←→↑

Hroch ze spřežení padl vysílen k zemi

Hroch ze spřežení padl vysílen k zemi