←→↑

A všechno oblepíme izolepou

A všechno oblepíme izolepou