←→↑

A oni se zatím v dáli bezostyšně, líně válí

A oni se zatím v dáli bezostyšně, líně válí