←→↑

A dostáváme se k poslednímu bodu programu

A dostáváme se k poslednímu bodu programu