←→↑

A za chvíli budou i tuhé

A za chvíli budou i tuhé