←→↑

Vidíte ten míček někdo?

Vidíte ten míček někdo?