←→↑

A nyní půjdem nosit dřevo do lesa

A nyní půjdem nosit dřevo do lesa