←→↑

Vystřihují horní část.

Vystřihují horní část.