←→↑

Vytváření nejlepší aproximace kružnice za daných podmínek.

Vytváření nejlepší aproximace kružnice za daných podmínek.