←→↑

Oheň po chvíli boje s mokrým dřívím hoří, můžeme naplnit balón jeho teplem (a kouřem).

Oheň po chvíli boje s mokrým dřívím hoří, můžeme naplnit balón jeho teplem (a kouřem).