←→↑

Ještě se rozloučit s domovem.

Ještě se rozloučit s domovem.