←→↑

Alespoň panuje dobrá nálada.

Alespoň panuje dobrá nálada.