←→↑

Souboj Martina a Josefa, tedy v podstatě jen vzájemné porovnání lístečků s postavami

Souboj Martina a Josefa, tedy v podstatě jen vzájemné porovnání lístečků s postavami