←→↑

Verča a Vítek jsou šťastní, ačkoliv je od prvního místa dělí několik týmů

Verča a Vítek jsou šťastní, ačkoliv je od prvního místa dělí několik týmů