←→↑

Kromě knížek si bylo možno odnést také ročenky, jako třeba ty v Terčině ruce

Kromě knížek si bylo možno odnést také ročenky, jako třeba ty v Terčině ruce