←→↑

I hroch se musí občas opalovat

I hroch se musí občas opalovat