←→↑

"Cestou dolů musím odpočívat"

"Cestou dolů musím odpočívat"