←→↑

"Má to dvě kola a nějaké ty drátky..."

"Má to dvě kola a nějaké ty drátky..."