←→↑

Starosta byl vydám napospas bohům

Starosta byl vydám napospas bohům