←→↑

Dav se shromažďuje k rozhovoru s bohy

Dav se shromažďuje k rozhovoru s bohy