←→↑

Klacky podpírají skálu, aby nespadla

Klacky podpírají skálu, aby nespadla