←→↑

Někteří se vydrápali na skálu…

Někteří se vydrápali na skálu…