←→↑

Tímto dopisem byli účastníci vyzváni k akci

Tímto dopisem byli účastníci vyzváni k akci