←→↑

Můžeme dostat ten zápočet?

Můžeme dostat ten zápočet?