Další výzvy

Semináře

Slovenský Korešpondenčný seminár z programovania je svým zaměřením a fungováním hodně podobný našemu, Brněnský Korespondeční seminář z informatiky také.

Matematický korespondenční seminář (známější pod zkratkou PraSe) dělá matematikům stejnou službu, jako my děláme vám, je jen o dost větší. Na Slovensku opět existuje obdoba, na Brněnsku také, pro žáky škol základních funguje seminář Pikomat a jeho mutace.

M&M je zajímavý seminář spojující matematiku, fyziku a informatiku, fyziku samotnou si můžete procvičit v rámci Fykosu (či v FKS). Další, obtížně zařaditelný a Matfyzem vytvářený projekt zaměřený na vzdělávání středoškoláků najdete pod jménem Talnet.

Soutěže

MO-P zkracuje pojem „matematická olympiáda, kategorie P“, jde o tradiční národní informatickou soutěž. Z republikového kola lze postoupit do středoevropského (CEOI) nebo celosvětového (IOI) – účastnit se něčeho takového se považuje za velikou čest, navíc za ni dostanete tričko, takže se v kole domácím a krajském, které „velkému dění“ předcházejí, rozhodně stojí za to snažit. Na stránkách MO-P je též archiv úloh od roku 1992 do současnosti.

Jsou též kategorie A, B, C, které se zaobírají čistě matematikou, podobně existuje olympiáda fyzikální, biologická, chemická, astronomická

Praktičtěji zaměřená je Programátorská soutěž, kterou organizují domy dětí a mládeže v jednotlivých krajích i na celorepublikové úrovni. V Plzni se pomalu zavádí skromněji pojatá, leč sympatická PilsProg. Zajímavou událostí hodnou vaší pozornosti je Robotický den. Na něm se vaše programátorské schopnosti prosadí ve skutečném světě podstatně víc, než obvyklým proudem fotonů mířícím z monitoru vašeho počítače.

Soustředění

Každý z výše zmíněných seminářů má svá soustředění, existují také „soustředění sama o sobě“: hodně se jich po celý rok koná pod značkou Škola matematiky a fyziky, jsou i Matfyzem podporované letní tábory zaměřené na matematiku, jmenovitě LMFS či LSMFM. Každý rok na přelomu července a srpna můžete jet i na Programátorský tábor.

Jakmile se z takových seminářů bez úložek odebere ještě matematické/informatické/fyzikální… zaměření, začne se jim říkat zážitkové akce, které pořádají spolky jako Velký vůz.

Šifrovačky

Líbila se vám na našem soustředění šifrovací hra? Na stránkách WikiHerka najdete přehled nadcházejích akcí podobného ražení. Kromě šifrovačky Po škole, jejíž tvůrci mají blízko k lidem z KSP, můžeme zmínit třeba Budějovické Želvování, které je mířeno spíše na začátečníky.

Online soutěže

Pražský Matfyz organizuje kromě KSP také programátorskou online soutěž Kasiopea. Obsahuje open-data úlohy, které lze řešit v libovolném jazyce. Starší ročníky Kasiopey jsme pořádali pod hlavičkou KSP, najdete je v našem archivu.

Další online soutěž je slovenská PALMA, organizovaná Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a sdružením STROM. Odevzdávání a řešení úložek je skoro stejné jako v CodExu. Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci nebo dvojčlenné týmy ze středních škol. Nesoutěžně si ale může vyzkoušet své síly každý. V průběhu roku je několik online kol, nejlepší týmy z nich jsou pozvány do finále.

  • Project Euler
  • USACO – Stránky USACO. Slouží pro vybírání Američanů na světovou olympiádu, ale jsou otevřené pro všechny. Naleznete zde velkou spoustu příkladů. V jednom kole vždy dostanete nějaký studijní text a zadání několika úložek, po jejich vyřešení pošlete zpět zdrojový kód, který je ihned vyhodnocen na sadě vstupních dat. Po vyřešení všech úložek v jednom kole budete puštěni do kola dalšího.
  • CPSPC 2004, 2007 a 2010 – Stránky několika CPSPC, která se uskutečnila v letech 2004, 2007 a 2010 v Praze. Najdete zde spoustu zajímavých úloh.
  • Codeforces – Stránky sdružující značnou část soutěžně programovací komunity. Několikrát do měsíce se uskutečňují soutěže, ve kterých zpravidla máte dvě hodiny na vyřešení pěti úloh s širokou škálou obtížnosti. Každý má svůj průběžný rating, který roste nebo klesá podle toho, jak si vede v soutěžích.
  • Google Code Jam
  • Chorvatská Open Competition in Informatics
  • Internet Problem Solving Contest
  • … další můžeme inzerovat v příslušné sekci našeho fóra