←→↑

To si jdete promluvit nebo proč je vás tolik?

To si jdete promluvit nebo proč je vás tolik?