←→↑

Ee, to je v rosporu s tím, co jste řekl předtím

Ee, to je v rosporu s tím, co jste řekl předtím