←→↑

A myslíte, že se tam vejdem?

A myslíte, že se tam vejdem?