←→↑

Dovolíte, mladý muži, abych vám potřásl pravicí?

Dovolíte, mladý muži, abych vám potřásl pravicí?