←→↑

Otočí se čas na mém počítači, když s ním zatřesu?

Otočí se čas na mém počítači, když s ním zatřesu?