←→↑

"To není možné, takové slovo neexistuje." "Co je tu psáno ..."

"To není možné, takové slovo neexistuje." "Co je tu psáno ..."