←→↑

"A pohne se, když ho trochu nakopnu?"

"A pohne se, když ho trochu nakopnu?"