→↑

"Tak mi povězte, co se to k čertu stalo?"

"Tak mi povězte, co se to k čertu stalo?"