←→↑

Kolega z oddělení nekro… posmrtné komunikace a přescent.

Kolega z oddělení nekro… posmrtné komunikace a přescent.