←→↑

Foto do kroniky aneb první studenti, co kdy zašli za děkanem.

Foto do kroniky aneb první studenti, co kdy zašli za děkanem.