←→↑

"Ne, nefoť mě s tím tričkem."

"Ne, nefoť mě s tím tričkem."