←→↑

"A pro změnu ráno 6:30."

"A pro změnu ráno 6:30."