←→↑

Obíhání kolem stromu se sváznou osobou prý tuto osobu zahřívá.

Obíhání kolem stromu se sváznou osobou prý tuto osobu zahřívá.