←→↑

Napjatý 2-regulární graf z rukou

Napjatý 2-regulární graf z rukou