←→↑

Za krátký čas je cílem naprogramovat co nejvíce vcelku jednoduchých úložek (tedy alespoň dle orgů jednoduchých)

Za krátký čas je cílem naprogramovat co nejvíce vcelku jednoduchých úložek (tedy alespoň dle orgů jednoduchých)