←→↑

Důležitý je dostatek materiálu

Důležitý je dostatek materiálu