←→↑

Přestávka před dalším stoupáním

Přestávka před dalším stoupáním