←→↑

... a poslouchají, co jim šéf říká

... a poslouchají, co jim šéf říká