←→↑

Publikum je nedočkavé na další program

Publikum je nedočkavé na další program