←→↑

Procházím krajinou a lidi mě zvou...

Procházím krajinou a lidi mě zvou...