←→↑

... mládeží i zvěří milován

... mládeží i zvěří milován