←→↑

A nad hlavami stále poletují nějaké balónky

A nad hlavami stále poletují nějaké balónky