←→↑

Účastníci si zapisují scénky slovo od slova

Účastníci si zapisují scénky slovo od slova